Ledenvergaderingen

Algemeen

Zoals statutair bepaald organiseert het bestuur elk jaar voor aanvang van het winterseizoen een algemene ledenvergadering. Tijdens deze vergadering wordt teruggeblikt op het afgelopen seizoen, vooruitgekeken naar het komende seizoen en vinden er bestuursverkiezingen plaats. Ook legt het bestuur daar verantwoording af over het financieel beheer en de begroting voor het nieuwe seizoen wordt aan de leden ter goedkeuring voorgelegd.
Alle leden ontvangen voor de ledenvergadering een uitnodiging in de vorm van een jaarboekje waarin de agenda en stukken voor de vergadering zijn opgenomen.