Flipperende weerkaarten

Hier en daar komt het verzoek de weersituatie in beeld te brengen.
Doorgaans volg ik de Engelse (UKMO), de Europese (ECMWF), en de Amerikaanse (GFS), en de Canadese (GEM) meteorologische diensten. Een feit is; de laatste 10 dagen geven EC, UKMO en Vooral GEM regelmatig koude kaarten af, terwijl GFS (die vaak de eerste is) juist tegengestelde kaarten laat zien. Onzekerheid troef dus.Laten we desondanks even proberen enige zekerheden te bespreken.

Sinds eind december zitten we in een compleet ander weerbeeld met meerdere mogelijkheden van uitval van koude lucht vanuit het noord(oosten).
De kouinval in de eerste week van 2016 zorgde voor een zeer koud centraal Europa met een vijf ijsdagen in het noordoosten van ons land. Helaas bereikte het ons gebied net niet. De GWL ofwel Grenzwetterlage lag na een paar dagen zo ongeveer over het IJsselmeer en Overijsel. Noordelijk ervan kon men wel dagen op straat schaatsen vanwege de ijzel. Dit was sinds de winter van 1979 en 1987 nauwelijks meer vertoond.

Een nieuwe kou periode dient zich vanaf komend weekend aan, maar kleine storingen vanuit het noorden verstoren de boel, waardoor met name de noordwestelijke kuststrook waarschijnlijk aan de zachte kant blijft.

Zaterdag en zondag kan er vooral in het binnenland sneeuw vallen. Niets is zo moeilijk planbaar als een sneeuwstoring. Met een kleine verschuiving van het weerbeeld zitten wij ook aan de koude kant. En dat bepaalt het verder verloop begin volgende week. Zie bijgaand kaartje van de ECMWF.

20160113 sneeuwsituatie zaterdag 16 januari

De vorstgrens ligt momenteel 13 januari, 21.00 uur over de oostgrens van Denemarken en Polen. Scandinavië is na een extreem warme december zeer koud geworden, De zwarte gebieden zijn zelfs temperaturen onder de -30 graden. Gevolg is dat Oostzee en Botnische Golf sterk afkoelen en dat biedt meer kansen bij een noordoost circulatie, wat zich op de langere termijn hopelijk gaat ontwikkelen.

20160113 Scandinavie zeer koud 2

Als we naar de meest recente pluim kijken een rekenexercitie met verschillend uitgangspunten dan zien we een dag of zes met negatieve nachttemperaturen. (voor centraal Nederland) en ook zondag en maandag overdag , dus ijsdagen. Voor het westen is het echter allemaal heel fragiel, afhankelijk van de genoemde minidepressie.

Reden waarom ik zo lang heb gewacht met een weerpraatje. Zelfs op deze korte termijn is het erg onzeker.

20160113 pliuim de Bilt

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Als de ontwikkelingen zich in de goede richting voortzetten, dan leest u op redelijk korte termijn winterbericht nr 4.

We gaan het hopen!

Tot zover de huidige situatie, meer kunnen we er niet van maken!

Aad van Winden
13 januari 22:00 uur