Lidmaatschap

IJsclub Vlietland is een notarieel goedgekeurde vereniging met leden.

Van de leden die ons een machtiging tot automatische incasso hebben gegeven (ruim 99% van de leden) wordt het contributiebedrag omstreeks eind
oktober automatisch van hun rekening afgeschreven. De leden die (nog) niet per automatische incasso betalen treffen bij dit boekje een nota aan. Daarin is ook een machtigingsformulier opgenomen waarmee alsnog betaling per automatische incasso kan worden gevraagd.
I.v.m. administratie- en stijgende bankkosten wordt bij contributiebetaling per nota een opslag van € 2,- per nota aan u doorberekend.
Bij inschrijving van nieuwe leden accepteren wij alleen nog maar betaling per automatische incasso.

Het nieuwe eerste / hoofdlid betaalt bij inschrijving € 20,- en ontvangt daarbijhet boek ‘Van IJslust tot Vlietland’ met 120 jaar ijshistorie in onze omgeving.

Voor informatie over het lidmaatschap kunt u contact opnemen met de ledenadministratie, Eef Rimmelzwaan, Keenenburgweg 21, 2636 GK Schipluiden,
tel. 06-23615866, e-mail: admin@ijsclubvlietland.nl.