Lidmaatschap

De vereniging
Lidmaatschapskaart en toegang
Inschrijving nieuwe leden / ledenstop
Betaling
Informatie
Contributie
De vereniging

IJsclub Vlietland is een notarieel goedgekeurde vereniging met leden.

 
Lidmaatschapskaart en toegang

Tijdens de eerste ijsperiode in een winterseizoen kunnen de leden in het clubgebouw aan de ijsbaan hun lidmaatschapskaart voor dat seizoen ophalen.
Op vertoon van die kaart hebben de leden van de vereniging gratis en bij voorrang toegang tot de ijsbaan.
Niet-leden hebben pas toegang tot de ijsbaan als het ijs voldoende sterk is voor grotere aantallen bezoekers. Zij kunnen dan aan de ijsbaan een dagkaartje kopen. LET OP: Vanwege de Covid-19 pandemie zal de ijsbaan dit jaar alleen voor leden toegankelijk zijn.

Inschrijving nieuwe leden / ledenstop

LET OP: Vanwege de Covid-19 pandemie schrijven wij momenteel geen nieuwe leden in. Vanwege het grote aantal leden en de daarmee gepaard gaande administratieve lasten is IJsclub Vlietland terughoudend met het inschrijven van nieuwe leden van buiten de gemeente Midden-Delfland. Die personen kunnen schaatsen op basis van een dagkaartje.
Reeds ingeschreven leden van buiten de gemeente Midden-Delfland kunnen nog wel gezinsleden laten bijschrijven.

Betaling

Bij inschrijving van nieuwe leden accepteren we alleen nog maar betaling per automatische incasso. Aan bestaande leden die hebben gekozen voor betaling per nota, berekenen we € 2,00 extra, gezien de hoge administratie – en bankkosten.

Informatie

Voor informatie over het lidmaatschap kunt u contact opnemen met de ledenadministratie, Eef Rimmelzwaan, Keenenburgweg 21, 2636 GK Schipluiden,
tel. 06-23615866, e-mail: admin@ijsclubvlietland.nl.

Contributie

LET OP: Vanwege de Covid-19 pandemie schrijven wij momenteel geen nieuwe leden in.
Menu