Wetenswaardigheden2021-12-08T14:52:08+01:00

Geschiedenis van het schaatsen

Het schaatsen kent een lange historie. Uit vondsten blijkt dat de mens in de prehistorie al probeerde om ijsvlakten sneller over te steken. Hiervoor gebruikte men schaatsen gemaakt van dierlijke botten. Deze werden geslepen totdat het oppervlak glad genoeg was. Schaatsen was toen nog vooral een kwestie van glijden. De allereerste schaatsen worden daarom glissers genoemd; glis, is een rib of een middenvoetsbeen van een rund, paard of hert. De glissers werden voorzien van gaten en met pezen of palingvellen aan de voet bevestigd. Archeologen hebben op de bodem van een Zwitsers meer resten van dergelijke schaatsen gevonden, welke gedateerd zijn op ongeveer 3000 jaar v.Chr. Daarnaast werden er gelijksoortige vondsten gedaan in onder meer Rusland, Scandinavië, Groot-Brittannië, Nederland, en [...]

Hellmann koudegetallen

Het koudegetal, ook wel aangeduid als het Hellmanngetal (H) naar de Duitse meteoroloog Gustav Hellmann, is een maat voor de koude in het tijdvak van 1 november van het voorafgaande jaar tot en met 31 maart van het genoemde jaar. Voorbeeld: 1963 heeft betrekking op de periode 1 november 1962 tot en met 31 maart 1963. Het koudegetal wordt verkregen door over dit tijdvak alle etmaalgemiddelde temperaturen beneden het vriespunt te sommeren met weglating van het minteken. Voor een overzicht klik op: Hellman Koudegetallen 1900-2010 (bron KNMI, lay-out bewerk door  AvW), waarin de winters vanaf 1901 in zowel tijdsvolgorde als in koudegetal volgorde qua strengheid zijn opgenomen. Om een beeld te geven van de winter zal in de winterberichten regelmatig worden verwezen naar het [...]

Waarom een ronding in een schaats?

De ronding bepaalt Een ronding in een schaats bepaalt wat je ermee kunt doen. Kunstschaatsen zijn rond en kunnen makkelijker draaien (kleine cirkel) dan noren. Noren zijn vlakker en zijn voor andere doeleinden gemaakt zoals toertochten, lange baan schaatsen, shorttrack. Het verschil in deze laatste drie disciplines is de wendbaarheid; toertochten zijn lange rechte afstanden, lange baan is 100 meter rechtdoor gevolgd door 180 graden bocht en shorttrack is korte rechte stukken met scherpe bochten. Hiervoor zijn verschillende rondingen in de schaats nodig die worden uitgedrukt in een straal van een cirkel in meters, men spreek dan van radius. De ronding die in de schaats is gezet, is dan een stukje uit de omtrek van deze cirkel. De rondingen zijn: [...]

IJsweetjes

Winterse spreuken over het weer [bron: Sint Gerardus Kalender] Brengt St. Hilarius (13 januari) veel zonneschijn, het zal weldra nog kouder zijn. Een oostenwind bij volle maan, kondigt vaak een strenge winter aan. Knapt januari niet van de kou, dan is men in de oogstmaand in de rouw. Sint Valerius en Sint Aldegund (30 januari) hebben het vaak op kou gemunt. Klaar weer op Sint Silvijn (17 februari), 't zal nog 2 maanden winter zijn! St. Matthijs (24 februari) breekt het ijs, maar als hij geen ijs ontmoet, hebben we vele nachten vorst tegoed. Sneeuw in april geen nood, met zware nachtvorst gaat veel meer dood. Wordt juli heet en droog, dan houdt de winter een kwaad betoog. Is het [...]

Ga naar de bovenkant