Het koudegetal, ook wel aangeduid als het Hellmanngetal (H) naar de Duitse meteoroloog Gustav Hellmann, is een maat voor de koude in het tijdvak van 1 november van het voorafgaande jaar tot en met 31 maart van het genoemde jaar. Voorbeeld: 1963 heeft betrekking op de periode 1 november 1962 tot en met 31 maart 1963. Het koudegetal wordt verkregen door over dit tijdvak alle etmaalgemiddelde temperaturen beneden het vriespunt te sommeren met weglating van het minteken.

Voor een overzicht klik op: Hellman Koudegetallen 1900-2010 (bron KNMI, lay-out bewerk door  AvW), waarin de winters vanaf 1901 in zowel tijdsvolgorde als in koudegetal volgorde qua strengheid zijn opgenomen. Om een beeld te geven van de winter zal in de winterberichten regelmatig worden verwezen naar het Hellmann Koude getal.

Het koudegetal van winter  2013 is 73,2; van 2012 is 88,4 en van 2011 80,6.