Algemene Ledenvergadering

Het bestuur nodigt alle leden van harte uit tot het bijwonen van de algemene ledenvergadering van IJsclub Vlietland. Deze vergadering wordt gehouden op dinsdag 15 november 2016, aanvang 20.00 uur. Locatie: Clubgebouw IJsclub Vlietland aan de Zouteveenseweg te Schipluiden. Agenda 1. Opening / mededelingen 2. Vaststelling agenda 3. Notulen ledenvergadering…
Lees verder

Algemene ledenvergaderingen

Zoals statutair bepaald organiseert het bestuur elk jaar voor aanvang van het winterseizoen een algemene ledenvergadering. Tijdens deze vergadering wordt teruggeblikt op het afgelopen seizoen, vooruitgekeken naar het komende seizoen en vinden er bestuursverkiezingen plaats. Ook legt het bestuur daar verantwoording af over het financieel beheer en de begroting voor…
Lees verder
Menu