Nieuwsbericht, 22 januari 2017
Na positief advies van de ijsmeesters is vanmorgen besloten de ijsbaan vandaag -zondag 22 januari- vanaf 07.00 uur open te stellen en tot zolang de ijskwaliteit het toelaat (naar verwachting tot ca. 10.30 uur)!!
In verband met de nog beperkte ijsdikte is de ijsbaan alleen voor leden van de ijsclub toegankelijk .
Vanaf 07.00 uur kunnen de leden zich melden en (als dat nog niet is gebeurd) hun lidmaatschapskaart bij het clubgebouw ophalen.
 
Voor het betreden van het ijs gelden wel de volgende voorwaarden:
– Alleen met schaatsen op het ijs;
– Gespreid rijden;
– Geen treintjes;
– Blijven schaatsen; stilstaan en praten alleen op de kant.
Alleen op deze manier houdt  het ijs het zolang mogelijk vol en kunnen zoveel mogelijk schaatsliefhebbers er plezier aan beleven.
Wij vragen u elkaar op deze voorwaarden te wijzen en zonodig te corrigeren.
We rekenen op uw medewerking!
 
Het bestuur van IJsclub Vlietland