Alle leden van IJsclub Vlietland ontvangen begin november op het huisadres het Jaarboekje 2014 met informatie over de vereniging en voor de algemene ledenvergadering op 11 november a.s. 
Op pag. 4 in dat boekje is een keuzevoorstel opgenomen over toezending jaarboekje.

Vanuit een aantal leden is vorig jaar de suggestie gekomen, om het jaarboekje voortaan digitaal (via website of e-mail) ter beschikking te stellen. Dit om papier, werk en kosten te besparen. Andere leden gaven juist aan het toezenden van het papieren jaarboekje op prijs te blijven stellen. Het bestuur heeft daarom in de ledenvergadering 2013 toegezegd een keuzevoorstel aan de leden te zullen voorleggen.

De volgende keuzemogelijkheden worden nu aan de leden voorgelegd:
1. Jaarboekje naar huisadres
Het laten zoals het nu is; het jaarboekje wordt op het huisadres bezorgd.
2. Uitnodiging naar huisadres met vindplaats jaarboekje op website ijsclub
In de uitnodiging (één A4-tje) staat waar het jaarboekje digitaal (via de website) kan worden geraadpleegd.
3. Uitnodiging per e-mail met link naar jaarboekje op website ijsclub
In de e-mail wordt een link opgenomen naar het jaarboekje. Voor deze optie moet u wel uw e-mailadres doorgeven!!

Tot aan de ledenvergadering op 11 november kunnen leden hun keuze kenbaar maken. Dit kan via e-mail naar: admin@ijsclubvlietland.nl of per briefje naar Keenenburgweg 21, 2636 GK Schipluiden of naar Tjalk 87, 2636 DB Schipluiden. Daarbij duidelijk vermelden: keuze optie 1, 2 of 3 en uw naam, adres, woonplaats en e-mailadres.
Tijdens de ledenvergadering op 11 november zullen de 3 mogelijkheden worden besproken en indien nodig in stemming worden gebracht. Daarbij zullen ook de vooraf ontvangen reacties betrokken worden.