Nieuwsbericht, 15 april 2017
Hoe snel kunnen we onze ijsbaan weer vullen? Gaan we de schapen leren zwemmen of delen we zwemvesten uit en welke maat hebben onze schapen dan nodig? Momfer de mol en zijn familie kunnen hun pootjes als zwemvliezen gebruiken, dus daar hebben wij geen zorgen over!! En hoe krijgen we de baan voor woensdag weer blank? De waterkraan aanzetten lukt wel, maar dat zet geen zoden aan de dijk! We moeten het hebben van “grof geschut”! Als het Loon-, verhuur- en lasbedrijf Anton Ammerlaan nu maar tijd heeft om ons te helpen met zijn super grote waterpomp? En wat zeg ik dan tegen de dijkgraaf van het Hoogheemraadschap van Delfland als de Vlaardingsevaart ’s morgens leeg is?? Krijgen we dan een boete? Dan kan ook de Westland toertocht niet meer doorgaan? En wie verkoopt al die vissen die dan, in de lege vaart, voor het oprapen liggen?
Al deze vragen vullen deze nachten, de dromen van ondergetekende!! Oorzaak: “Ze” hebben voor de komende week nachtvorst voorspeld en voor de maand april is er (nog) geen draaiboek!!

Uw verslaggever ter plaatse.