IJsbericht 03-12-2023

Nu even niet!

IJsdikte: 400-meter van 10 tot 16 mm aan de polderkant. De Krabbelbaan heeft dezelfde
rapportcijfers!! Dus optimistisch bekeken, zijn we er wel een paar mm op vooruit gegaan! Maar een
hogere waardering zit er vandaag niet

Temperatuur: Min 0,7 graden! Wat was het verlangen groot! Maar, de nevel deed een mogelijke
daling van het kwik teniet!! En

IJs-kwaliteit: Het blijft een plaatje! Zie foto!

Windrichting: Windstil!

Tot ziens, tot onder nul!
Ben, Bas en Theo, ijsmeesters werkeloos op zondag!!