Nieuwsbericht, 23 januari 2017
De ijsbaan wordt vandaag -maandag 22 januari- vanaf 07.00 uur opnieuw opengesteld tot zolang de ijskwaliteit het toelaat!!
In verband met de nog steeds beperkte ijsdikte is de ijsbaan alleen voor leden van de ijsclub toegankelijk .
De plekken op de grote baan die gisteren kapot zijn gereden moeten worden gemeden omdat daar – door het opgestroomde water van gisteren – een dubbele dunne ijslaag zit
Vanaf 07.00 uur kunnen de leden zich melden en (als dat nog niet is gebeurd) hun lidmaatschapskaart bij het clubgebouw ophalen.
 
Voor het betreden van het ijs gelden opnieuw de volgende voorwaarden:
– Alleen met schaatsen op het ijs;
– Gespreid rijden;
– Geen treintjes;
– Blijven schaatsen; stilstaan en praten alleen op de kant.
Alleen op deze manier houdt  het ijs het zolang mogelijk vol en kunnen zoveel mogelijk schaatsliefhebbers er plezier aan beleven.
Wij vragen u elkaar op deze voorwaarden te wijzen en zonodig te corrigeren.
We rekenen op uw medewerking!
 
Het bestuur van IJsclub Vlietland