Onder auspiciën van de KNSB is IJsclub Vlietland binnen het district samen met vier andere ijsclubs medeorganisator van de KNSB Westland Toertocht, die bij voldoende sterk buitenijs wordt gehouden op de boezemwateren van het Westland en Midden-Delfland.

De Westland Toertocht werd in februari 2012 voor ’t laatst gereden. Klik op onderstaande link voor meer informatie.

http://www.westlandtoertocht.nl