Nieuwsbericht 28-10-2018

Winter in zicht … eindelijk weer “uit de put”!

De zomerdip van ondergetekende is bijna voorbij! Diverse malen heeft ondergetekende afgelopen zomer op het randje van instorten gestaan! Wat wás het warm! Een tussentijdse vergadering van de ijsmeesters bracht daar geen verandering in!
De notulen van die vergadering vermelden dat er eenstemmig werd besloten om het voorlopig te houden op “aanhoudende dooi”! Maar er is weer hoop! Het duurt nu nog een kleine twee weken, dat er iemand roept: ‘loop naar de pomp’!!! Normaal gesproken zou de aangesproken persoon zich in de steek gelaten voelen, maar vaste bezoekers van de site zien dit stukje tekst als het begin van de nodige ijspret!!

Onlangs tijdens de jaarlijkse “opzoomer-dag” werden natuurlijk de vragen gesteld zoals: “Wat denk je, gaat het deze winter nog wat worden?” Over het antwoord hoefde ondergetekende niet lang na te denken! We gaan er gewoon vanuit dat: zo warm als deze zomer was, zo koud wordt het komende winter!!! Zie foto! En deze winter wordt wel zo’n enorm koude winter, dat zelfs ondergetekende straks blij is, als 1 maart op de kalender verschijnt en de vorst plaats maakt voor de lente!!

Tot ziens, tot onder nul!!!

Uw verslaggever ter plaatse