Winterontwikkelingen, 18 februari 2018

Evaluatie:
De eerst veelbelovende vorstperiode van 4-10 februari ging bij ons in het westen als een nachtkaars uit. In het oosten en noordoosten is nog 3-5 dagen geschaatst; ook enkele dagen op ijsbanen. Ook op de betonbaan van IJsclub Hard-gaat-ie in De Lier is een drietal dagen geschaatst op een ijslaagje van 1 a 2 cm. Bij onze ijsclub kwamen we niet verder dan wat voeten-geschuifel langs het dijkje. De zee-invloed domineerde, vochtige lucht remde op 8 februari de ijsontwikkelingen. Duidelijk is dat in onze contreien alles moet kloppen voor we een solide ijsvloertje kunnen verwachten.

Nieuwe kansen!?
Het bericht ‘Winterontwikkelingen nr. 3’ van 6 februari jl. eindigde met: “Er zijn interessante ontwikkelingen gaande in de hogere Stratosfeer. Hierop zal ik in een volgend bericht verder ingaan. Voor de liefhebbers; Google eens op SSW: Sudden Stratospheric Warming. Als die ontwikkelingen leiden tot onderstaand drukverdeling plaatje, welke wordt geprognosticeerd op 22 februari door de Amerikaanse weerdienst GFS; zo ja dan komt er deze maand nog een kansrijke ijsperiode. (GFS heeft vaker in een vroegtijdig stadium de eerste winterse vingerwijzing gegeven)”.

Een studie over de SSW en de AO (Atlantische Oscillatie, ofwel Atlantische drukverdeling) vindt de liefhebber hier: https://www.weerwoord.be/m/2361356. Men is nog volop in de ontdekkingsfase om vast te stellen hoe een SSW qua locatie zich manifesteert in de drukverdeling bij ons.  Naar het nu aanziet -en dat was dus op 6 februari al in beeld- gaan we inderdaad weer een koudere periode in met voortdurend nachtelijke vorst.

De temperatuurverdeling van de Europese weerdienst laat regelmatig matige vorst zien en vanaf 26 tot 28 februari ook ijsdagen. Hoe dat zich in het westen ontwikkelt is gezien eerdere ervaringen nog even onzeker. Echter de windverwachting laat een toenemende oostenwind zien in die periode en ook meer bewolking. Voor solide ijsvorming op onze landijsbaan is de sterke februarizon een grote handicap voor de ijsdikte, daar de donkere ondergrond door zoninstraling voor opwarming van onderaf zorgt overdag. De gepresenteerde dauwtemperaturen zouden ijsvorming moeten helpen, echter de nachtelijke vorst-uren zijn inmiddels wel met 2 uur bekort en zo laat in het seizoen is dat van grote invloed.
De actueel geprognosticeerde ijsdikte loopt op tot 6-8 cm rond de maandwisseling. De eerder genoemde SSW kan voor een wat langduriger koudeperiode zorgen. Helaas valt dit een maand te laat voor de meest ideale situatie. 

Duur koudeperiode
De windrichting wordt de komende 14 dagen overwegend uit noord-oostelijke hoek voorzien. Kou-voorraad in die hoek is voldoende aanwezig. De komende week geeft wel vrij veel zonnige perioden, wat de aangroei (vanaf woensdag) van het ijs zeker kan belemmeren. Er zijn aanwijzingen van sneeuwval komende zondag. Dit is uiteraard een onzekere factor, maar zou de uitstralingskoude erna wel kunnen intensiveren.
We gaan het weer volgen. Feit is dat de winter 2018 nog niet volledig is afgeschreven en in de slotfase naar alle waarschijnlijkheid de tanden nog wel even goed kan laten zien.
Wordt het nu het februari 2003-scenario of het maart 2005 offensief. Interessante ontwikkelingen dat is wel zeker!

Aad van Winden