Het bestuur van IJsclub Vlietland wenst alle leden, de vele vrijwilligers en allen die de ijsclub een goed hart toedragen:

Prettige feestdagen
en een gezond en sportief 2019!

 

De vereniging sluit een bijzondere periode af!

Na meerdere jaren van onderhandelen met de gemeente Midden-Delfland is een langdurende periode van zekerheid bereikt.
De ijsclub, met haar 5.600 leden, kan op basis van een 50-jarig erfpachtcontract voortgaan op de huidige locatie.

Wij danken allen die aan dit resultaat hebben bijgedragen.

 

We hopen, ijs en weder dienende, het nieuwe jaar te beginnen met een mooie winterperiode, waarin ieder weer mag genieten van echte Hollandse winterse taferelen!