Nieuwsbericht 28-10-2023

Als de zomer op zijn eindje loopt, dan hoor je bij onze ijsbaan: “Opzoomeren”!!
Vanmorgen is de ijsbaan weer in gereedheid gebracht voor de komende winter. Nu hoort ondergetekende jullie denken: Wat is dat dan? Opzoomeren?
Het betekent, dat de ijsbaan na een ochtendje klussen weer winterklaar is!! Natuurlijk beginnen we om half negen de werkzaamheden eerst met een bakkie(of twee!!)! Dan gaan onze twintig medewerkers aan de gang! Hier volgt een opsomming van de vanmorgen uitgevoerde “opzoomer- werkzaamheden”:

  • grondkabel dieper ingraven over een lengte van 60 meter,
  • de wilgen knotten,
  • takken afvoeren naar onze “zeldzame vogelplek”,
  • anti-drijf-vuil-gaas plaatsen in de sloot bij de pomp-put,
  • om half elf weer een bakkie, maar nu noemen we dat: koffie “met”,
  • dan weer verder, met draingoot bij het terras schoonmaken, tpv de inrit van de ijsbaan een mantelpijp aanbrengen en het straatwerk herstellen,
  • met een motor-grondboor gaten geboord voor de houten palen, dit ter bescherming van de dunne knotwilgen,
  • met boomband deze wilgen vastzetten om die tegen omwaaien beschermen, dakgoten schoongemaakt,
  • witte isolerende kuipen op maat gezaagd, straatwerk bij het toegangsbruggetje uitvlakken en het straatwerk van onkruid ontdaan!!!

Na afloop was er gelegenheid om de inwendige mens wat te versterken!
Allemaal onwijs bedankt!!